AliExpress podpisuje zobowiązanie dotyczące bezpieczeństwa produktów podczas Europejskiego Szczytu Konsumenckiego 2023

przez Felicia Tan

AliExpress, internetowy rynek detaliczny podlegający Alibaba Group, podpisał unijne zobowiązanie dotyczące bezpieczeństwa produktów (Product Safety Pledge+) podczas Europejskiego Szczytu Konsumenckiego 2023. Pledge to dobrowolne zobowiązanie ułatwione przez Komisję Europejską, które ma na celu zapewnienie zgodności i bezpieczeństwa produktów. Zastaw obejmuje 20 obszarów dobrowolnych zobowiązań, przy czym w zaktualizowanej wersji dodano osiem nowych obszarów. AliExpress podejmie dalszą rozszerzoną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych sprzedawanych online przez strony trzecie na platformie.

Ostatecznym celem jest poprawa wykrywania niebezpiecznych produktów wprowadzanych do obrotu w UE, zanim zostaną one sprzedane konsumentom lub tak szybko, jak to możliwe, aby jeszcze bardziej chronić konsumentów. AliExpress był założycielskim sygnatariuszem oryginalnego zobowiązania w 2018 roku.

Zaktualizowane zobowiązanie wymaga od uczestniczących platform zwiększenia wysiłków w celu zakończenia identyfikacji odpowiednich ofert produktów w ciągu trzech dni roboczych, a także usunięcia zidentyfikowanych niebezpiecznych ofert. Muszą również aktywnie pomagać w wycofywaniu produktów, w tym informować konsumentów, którzy dokonali takich zakupów, oraz udzielać konsumentom informacji o odpowiednich lokalnych organach ochrony konsumentów i nadzoru rynku.

Zobowiązanie wymaga również ustanowienia planu zarządzania ryzykiem w celu identyfikacji, oceny, klasyfikacji i ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem produktów. Podpisanie zobowiązania potwierdza zaangażowanie Alibaby w ochronę konsumentów i współpracę z Komisją Europejską w celu zwiększenia ochrony bezpieczeństwa produktów.

CZYTAJ  Jak zmienić hasło do konta AliExpress
AliExpress podpisuje zobowiązanie dotyczące bezpieczeństwa produktów podczas Europejskiego Szczytu Konsumenckiego

AliExpress to globalny rynek która pozwala konsumentom z całego świata kupować bezpośrednio od producentów i dystrybutorów w Chinach i na całym świecie.

Platforma jest dostępna w 17 różnych językach, oprócz globalnej wersji anglojęzycznej. AliExpress był jednym z czterech marketów internetowych, które podpisały unijne zobowiązanie do bezpieczeństwa produktów w 2018 roku. Od tego czasu siedem kolejnych platform przyłączyło się do zobowiązania, aby zapewnić bezpieczniejsze rynki internetowe dla konsumentów z UE, zwiększając całkowitą liczbę sygnatariuszy do 11. Komisja Europejska rozpoczęła dyskusję nad dalszymi ulepszeniami, które mogłyby zwiększyć bezpieczeństwo produktów i zapewnić jeszcze większą ochronę konsumentów po podpisaniu zobowiązania w sprawie bezpieczeństwa produktów w 2018 r. Zobowiązanie dotyczące bezpieczeństwa produktów+ zostało sfinalizowane w 2023 r. i podpisane między Komisją Europejską a 11 platformami internetowymi podczas Europejskiego Szczytu Konsumenckiego 2023.

Podpisując Zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa produktów+, AliExpress demonstruje swoje zaangażowanie w zapewnienie, że jego platforma jest bezpiecznym i niezawodnym miejscem dla konsumentów do robienia zakupów. Zobowiązanie jest dobrowolne, a fakt, że AliExpress je podpisał, pokazuje, że firma jest gotowa wyjść poza to, co jest wymagane przez prawo, aby zapewnić ochronę swoim klientom. Jest to szczególnie ważne ze względu na globalny charakter platformy oraz fakt, że umożliwia ona konsumentom kupowanie bezpośrednio od producenci i dystrybutorzy w Chinach i na całym świecie.

Przyjmując rozszerzoną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa produktów niespożywczych sprzedawanych na swojej platformie, AliExpress przyczynia się do poprawy wykrywalności niebezpiecznych produktów wprowadzanych do obrotu w UE i ochrony konsumentów przed szkodą.

CZYTAJ  Najnowsze kupony Aliexpress 11.11 - aktualizacja listopad 2023

Oprócz zaangażowania w bezpieczeństwo produktów, AliExpress pracuje również nad poprawą ogólnych doświadczeń klientów na swojej platformie. Firma zainwestowała w technologię i logistykę, aby zapewnić, że zamówienia są realizowane szybko i sprawnieoraz że klienci otrzymują swoje produkty w sposób terminowy i niezawodny. Wdrożyła również szereg środków mających na celu ochronę konsumentów przed oszustwami i innymi formami przestępczości internetowej, w tym solidny system weryfikacji tożsamości sprzedawców i kupujących. Ogólnie rzecz biorąc, zaangażowanie AliExpress w bezpieczeństwo produktów i ochronę klientów pomogło uczynić go jednym z najbardziej popularnych i zaufanych rynków internetowych na świecie, z milionami klientów z całego świata.

Jako część Alibaba Group, AliExpress ma dostęp do ogromnej sieci zasobów i wiedzy specjalistycznej, z której może korzystać w celu ulepszenia swojej platformy i zwiększenia doświadczenia klientów. Firma rozszerza swoją obecność w Europie i innych regionach, a jej zaangażowanie w bezpieczeństwo produktów i ochronę klientów prawdopodobnie odegra kluczową rolę w jej dalszym rozwoju i sukcesie.

Podpisując Product Safety Pledge+, AliExpress demonstruje swoje zaangażowanie we współpracę z organami regulacyjnymi i innymi zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia, że jego platforma jest bezpiecznym i niezawodnym miejscem dla konsumentów do robienia zakupów. Jest to ważny krok naprzód dla firmy i dla całej branży rynków internetowych, który prawdopodobnie będzie miał pozytywny wpływ na pewność i zaufanie konsumentów do zakupów w internecie.

Podsumowując, podpisanie przez AliExpress unijnej deklaracji bezpieczeństwa produktów (Product Safety Pledge+) jest znaczącym krokiem naprzód w zapewnieniu zgodności i bezpieczeństwa produktów na swojej platformie. Przyjmując rozszerzoną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych sprzedawanych na swojej platformie, AliExpress przyczynia się do poprawy wykrywalności niebezpiecznych produktów wprowadzanych do obrotu w UE i ochrony konsumentów przed szkodą. Zobowiązanie jest dobrowolne, a zaangażowanie AliExpress w bezpieczeństwo produktów i ochronę klientów pokazuje, że firma jest gotowa wyjść poza to, co jest wymagane przez prawo, aby zapewnić ochronę swoim klientom. Jako część Alibaba Group, AliExpress ma dostęp do ogromnej sieci zasobów i wiedzy specjalistycznej, a jego zaangażowanie w bezpieczeństwo produktów i ochronę klientów prawdopodobnie odegra kluczową rolę w jego dalszym rozwoju i sukcesie.

NAJLEPSZE RECENZJE DLA CIEBIE

/* */

Nie można kopiować zawartości tej strony

pl_PLPolish